Přidejte si nás na Facebook

 


animace

animace

animace

animace

animace

 

animace

 

Puncovní značky:

animace

 

 


Obchodní podmínky » Záruční podmínky , reklamace

Záruční podmínky:

  • Na zboží  se stahuje záruka 24 měsíců.
  • Výměna a vrácení zboží do 14-ti dnů  bez uvedení důvodu: je možné stejným způsobem jako u reklamace. V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Možnost vrácení zboží bez udání důvodu se nevztahuje na zboží upravené na přání zákazníka , které neodpovídají  nabízeným. Zboží musí být  originálně zabalené,nepoškozené , čisté a nepoužívané , dodané s originálem účtenky nebo faktury, případně s podepsanou kopií . Zboží je zasíláno doporučeně na adresu eshopu na náklady kupujícího. Peníze jsou vypláceny na bankovní účet zákazníka. Pokud zboží vrácené ve 14 denní lhůtě bez udání důvodu nesplňuje některou z podmínek pro toto vrácení, nemusí být eshopem přijato a bude na náklady objednavatele zasláno zpět nebo bude účtován smluvní poplatek za odstranění vady dle konkrétní domluvy s kupujícím. ( zboží zašpiněné, poničené, zaslané po uplynutí 14 - ti denní lhůty ...)
  • Reklamaci může zákazník uplatnit přímo u provozovatele www.sperky-moni.cz. Případně v záručním  a pozáručním servisu na příslušné zboží.  Po uznání reklamace bude zákazníkovi zboží vyměněno . Pokud není možná výměna zboží je kupujícímu  vrácena uhrazená kupní cena.  Zboží neposílejte na dobírku,nebude od nás přijato. Zboží je zasíláno doporučeně na adresu eshopu na náklady zákazníka. Doba vyřízení reklamace záleží na druhu zboží a druhu reklamované vady.   Reklamace se nevztahuje na : Reklamované vady, na které byl kupující předem upozorněn a    s nimiž  souhlasil.Mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím.Na opotřebení  věci v důsledku jejího obvyklého užívání.Neopatrným zacházením nebo špatným ošetřováním zboží. Poškození zboží nepředvídatelnými událostmi. Neodborným zásahem , úpravou zboží. Poškozením v důsledku zvolení špatné velikosti .Používání v rozporu s návodem na použití a ošetřování viz "Péče o zakoupené šperky ". Oprávněná reklamace je bezplatná , při neoprávněné reklamaci budou účtovány náklady vzniklé řešením reklamace .
  • Provozovatel internetového obchodu www.sperky-moni.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. Vyjímku tvoří případy nepřebírání objednaného zboží či neuhrazení faktur , v tom případě bude s Vašimi údaji naloženo dle potřeby pro uhrazení Vašich pohledávek vůči naší firmě.

Reklamace poškozené zásilky ,způsobené přepravcem :

Pokud by zboží přišlo poškozené,přesto že obal nejevil známky poškození , je nezbytné stav zboží včetně všech obalů zachovat a nafotit - včetně obalu , způsobu zabalení a poškozeného zboží a obratem nás kontaktovat .

Závěrem:

Tyto pravidla jsou platná na našich stránkách Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito všeobecně smluvními podmínkami upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.

 

Reklamace vzorový formulář :

 

kupující :

 

datum zakoupení zboží :

doklad číslo :

číslo produktu a název :

 

vada pro kterou je zboží  reklamováno :

 

Preferovaný způsob řešení :

 

datum reklamace :